Select your language

Contacteer ons: +32 11 78 17 11 - info@crabbe.be  ico.facebook  ico.youtube 

Dakrenovatie

Dakwerken Crabbé is gespecialiseerd in dakrenovatie, en meer bepaald de renovatie van platte daken.
Dakrenovatie van bedrijfsgebouwen is één van onze belangrijkste activiteiten.

We werken daarbij volgens een vast stramien:

  • Eerst en vooral komt een deskundige van onze firma ter plaatse om de situatie te bekijken en te analyseren. Hij is vanaf dag 1 uw contactpersoon en uw aanspreekpunt. 
  • Op basis van deze analyse bespreken we samen met u de mogelijke oplossingen voor uw renovatieproject, technisch, esthetisch en uiteraard ook op het vlak van materialenkeuze.
  • U krijgt van ons de gedetailleerde offerte en na akkoord van de klant wordt het werk ingepland.
  • De uitvoering gebeurt altijd volgens de regels van de kunst, door een team van ervaren vakmensen.
    Tijdens de uitvoering komt uw contactpersoon ook regelmatig ter plaatse om de werf op te volgen en het verloop met u te bespreken.
  • Bij het einde van de werken wordt alles netjes opgeruimd en het werk wordt opgeleverd.

Dakwerken gaan voor ons verder dan louter het plaatsen van een dakbedekking. We nemen graag de volledige afwerking van het dak voor onze rekening, bijvoorbeeld door het plaatsen van rubberen tegels ter bescherming van de roofing of door het voorzien van permanente veiligheidsvoorzieningen t.b.v. het dakonderhoud. 
We werken voor de afwerking samen met onderaannemers, maar houden op elk moment de verantwoordelijkheid en de opvolging van de werf zelf in handen. 

Contacteer ons voor een gratis dakanalyse

Enkele van de bedrijven die reeds op onze diensten rekenden