Select your language

Contacteer ons: +32 11 78 17 11 - info@crabbe.be  ico.facebook  ico.youtube 

Dakwerken Crabbé is gespecialiseerd in dakrenovatie, en meer bepaald de renovatie van platte daken.

We werken daarbij volgens een vast stramien:

 • Eerst en vooral komt een deskundige van onze firma ter plaatse om de situatie te bekijken en te analyseren. Hij is vanaf dag 1 uw contactpersoon en uw aanspreekpunt. 
 • Op basis van deze analyse bespreken we samen met u de mogelijke oplossingen voor uw renovatieproject, technisch, esthetisch en uiteraard ook op het vlak van materialenkeuze.
 • U krijgt van ons de gedetailleerde offerte en na akkoord van de klant wordt het werk ingepland.
 • De uitvoering gebeurt altijd volgens de regels van de kunst, door een team van ervaren vakmensen.
  Tijdens de uitvoering komt uw contactpersoon ook regelmatig ter plaatse om de werf op te volgen en het verloop met u te bespreken.
 • Bij het einde van de werken wordt alles netjes opgeruimd en het werk wordt opgeleverd.


Ons werk wordt al vele jaren gewaardeerd door onze klanten.

Lees hier hier de getuigenissen van onze tevreden klanten.

Contacteer ons voor een gratis analyse van uw dak

Mogelijk komt uw dakrenovatie in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie, een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid.

Meer info over deze premie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak 

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal moet verplicht verwijderd worden. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert immers de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Medewerkers van Dakwerken Crabbé zijn opgeleid om asbestleien en asbesthoudende golfplaten op een veilige manier te verwijderen en uw dak en gevel volledig te renoveren (zie ook Gevelbekleding)! 

Mijn VerbouwPremie

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een verhoogde premie voor dakisolatie indien gelijktijdig asbesthoudende materialen verwijderd worden. 

Meer info over deze premie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak 

Contacteer ons voor meer informatie

Dakisolatienormen 2020

Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een eengezinswoning, een appartement of een studio.

Wat deze normen precies inhouden, vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/dakisolatie-is-verplicht

Wat als uw woning hieraan niet voldoet?

Sinds 1 januari 2015 wordt het ontbreken van dakisolatie als een gebrek gequoteerd op het technisch verslag bij een conformiteitsonderzoek.

Bij Dakwerken Crabbé helpen we u graag verder, zodat u een boete of zelfs een ongeschiktverklaring kunt voorkomen! 

Contacteer ons voor een competitieve offerte!

 

Mijn VerbouwPremie

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering.

Meer info over deze premie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak 

Het bekleden van oude, vervallen of gewoon lelijke gevels wint aan populariteit. Er is dan ook een ruime keuze aan mogelijkheden om een vervallen gevel weer een mooi uitzicht te geven.

Dakwerken Crabbé helpt u bij het maken van de juiste keuze: leien, hout, sidings (zie foto), metaal (staalplaten of sandwichpanelen) of een andere oplossing.
Het is bovendien perfect mogelijk om de gevel extra te isoleren onder de gevelbekleding.

Mijn VerbouwPremie

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dak- of gevelisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering.

Meer info over deze premie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak 

Contacteer ons voor meer informatie

Een dakterras is erg onderhevig aan weer en wind.

Wij zorgen er in de eerste plaats voor dat er een waterdichte ondergrond geplaatst wordt. Daar bovenop plaatsen we de vloer. Meestal keramische tegels, maar ook bankirai of rubber tegels zijn mogelijk. Het geheel wordt netjes afgewerkt.

Desgewenst zorgen we ook voor de ballustrade: een constructie in aluminium of in glas. Hiervoor werken we samen met ervaren onderaannemers. 

Ook voor de herstelling of renovatie van uw bestaand dakterras, inclusief de volledige afwerking, kunt u bij Dakwerken Crabbé terecht!

Contacteer ons voor meer informatie

Dakramen, lichtkoepels en lichtstraten zorgen voor natuurlijke lichtinval in uw woning, in de ruimtes waar geen buitenmuren zijn en waar dus ook geen gewone ramen kunnen voorzien worden.

Contacteer ons voor meer informatie

Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. Het kan gaan om grassen, kruiden, struiken of zelfs bomen. Bedekking met mossen, vetplanten en kruiden is gemakkelijker te onderhouden.

Een groendak is niet alleen mooi, maar het biedt ook voordelen:

 • Een groendak verhoogt de levensduur van uw dak én de brandveiligheid van uw woning.
 • Het biedt extra warmte- en geluidsisolatie.
 • Neerslag wordt tegengehouden, zodat er minder water via de dakgoten naar de riolering stroomt (en dus de kans op overstroming verkleint).
 • Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook een gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn.
 • Groendaken in de stad trekken meer vogels en insecten aan.
 • Een groendak draagt bij aan een beter leefmilieu en verhoogt het zuurstofgehalte in de omgeving. Het heeft een luchtzuiverend en klimaatzuiverend effect.
 • En niet onbelangrijk: sommige gemeenten voorzien een premie voor de aanleg van een groendak. De voorwaarden kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Met de online premiezoeker kunt u nagaan of uw gemeente zo'n subsidie geeft. Vraag bij de gemeente ook na of u voor het groendak een bouwvergunning nodig hebt.
  Een groendak komt ook in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie, maar dan enkel de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

Is uw plat dak bedekt met grind en aan renovatie toe? Wij zorgen voor het afzuigen van het oude grind en voor de plaatsing van een nieuwe grindlaag.

 

Contacteer ons voor meer informatie

Bij een nieuwbouwproject is niets moeilijker dan het zoeken naar geschikte partners, niet in het minst voor het uitbesteden van de dakwerken. Het goede nieuws is dat u ook voor nieuwbouw bij ons terecht kunt.

Dakwerken Crabbé neemt de tijd om samen met u aan tafel te gaan zitten en uw bouwplan in detail te bekijken. Samen met u zoeken we naar de meest geschikte oplossingen, zowel technisch als esthetisch en uiteraard ook wat de keuze van de materialen betreft.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte