Dakisolatie

Dakisolatienormen 2020

Sinds 2015 zijn de nieuwe Vlaamse dakisolatienormen van kracht. Concreet betekent dit dat tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Wat is de minimumnorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen.

Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.

Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde ‘koude dak’) houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen. 

Wat als uw woning hieraan niet voldoet?

Sinds 1 januari 2015 kent men bij een woningonderzoek (doorgaans op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

Laat het zo ver niet komen en maak zo snel mogelijk werk van het isoleren van uw dak!

  • Het isoleren van een plat dak kan gebeuren via de buitenkant.
  • Het isoleren van een hellend dak kan zowel via de binnen- als de buitenkant.
  • Ook de zoldervloer kan geïsoleerd worden d.m.v. PIR hardschuimplaten of met zachte flensdekens.

Bij Dakwerken Crabbé helpen we u graag verder, zodat u een boete of zelfs eeen ongeschiktverklaring kunt voorkomen! 

Contacteer ons voor een competitieve offerte!