Verwijderen en vervangen van asbest dakbedekking en gevelbekleding

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal moet verplicht verwijderd worden. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert immers de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Medewerkers van Dakwerken Crabbé zijn opgeleid om asbestleien en asbesthoudende golfplaten op een veilige manier te verwijderen en uw dak en gevel volledig te renoveren (zie ook Gevelbekleding)! 

Contacteer ons voor meer informatie